Mamoru TERADA 1 , Yoshio IDE 2 , Terunori IWASAKI 3 , Ichiro TERADA 4 , Yoshio OHASHI 5 , Ryoichi KHONO 4 , Kiwamu ITO 6 , Hirobumi KAWAKITA 7 , Shoichiro SAINO 8 , Tadashi OOE 9 , Masanori YOKOUCHI 10 , Katsuo ICHIJO 11 pp.1025-1055
Published Date 1991/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541903720

Copyright © 1991, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.

基本情報

電子版ISSN 1882-1383 印刷版ISSN 0385-2377 医学書院

関連文献

もっと見る

文献を共有